Přihláška do souboje

Chcte-li přihlásit více tiskáren, vyplňte registrační formulář pro každou tiskárnu zvlášť

Název společnosti:

Kontaktní osoba:

Kontaktní email:

Kontaktní telefon:

Název soutěžící 3D tiskárny:

Technologie tisku:

Souboj 3D tiskáren 2017

Pokyny pro soutěžící

1) Přihlášení do soutěže

Zájemce o účast v Souboji 3D tiskáren prosíme o přihlášení se do úterý 9. května 2017, 23.00.

2) Kategorie

 
V tomto roce soutěží stolní FFF/FDM tiskárny s prodejní cenou do 4 tisíc eur (tj. 108 tisíc korun) bez DPH.
Soutěžní 3D tiskárny odpovídají specifikacím do soutěže přihlášeného a na českém trhu běžně prodávaného modelu. Je možné je drobně modifikovat volitelným příslušenstvím, je-li i to běžně dostupné v nabídce k dané tiskárně na našem trhu (např. volitelné průměry trysek, fólie na tiskové podložce apod.).

3) Soutěžní model

Registrovaní soutěžící obdrží soutěžní 3D model v univerzálním formátu STL se zahájením soutěže (níže) formou odkazu na stažení (zveřejní pořadatel) a na sdíleném USB flash disku pořadatelů soutěže (pohotovostní varianta).

4) Kdy a kde

Soutěž (tisk soutěžního modelu) proběhne výhradně v rámci veřejných expozic výstavy 3Dexpo 2017 ve středu 10. května od 9.30 do 14.30 (5 hodin na přípravu, 3D tisk a odevzdání, vč. rezervy).
S koncem soutěže ve 14.30 postupně vyberou zástupci pořadatele od všech týmů soutěžní výtisky a označí je na spodním líci značkou. Párování hodnocení a jména tiskárny/soutěžního týmu proběhne až po vyhodnocení porotou, před vyhlášením.
Předpokládané vyhlášení stupňů vítězů Souboje 3D tiskáren proběhne ještě ve středu 10. května 2017 v rámci zakončení konference při 3Dexpu.

5) Odborná poorota

Tým hodnotitelů bude složen z osobností věnujících se oblasti 3D tisku, které současně nejsou v konfliktu zájmů (tj. sami přímo nesoutěží v Souboji 3D tiskáren).
Minimální předpokládané složení poroty:

6) Jak tisknout

Soutěžní model bude, podobně jako v loňském roce, zvolen tak, aby jej zvládly vytisknout stolní FFF/FDM tiskárny napříč cenovými kategoriemi. Tj. jednomateriálově, běžnou tryskou průměru 0,4 mm i bez dočasných podpor.
Jednotná pravidla:

Zástupci pořadatele soutěže si vyhrazují právo označit soutěžní modely ještě v průběhu tisku, aby bylo zajištěno, že se hodnocení zúčastní výhradně modely tisknuté v rámci veřejných expozic vystavovatelů. Takové označení na spodní, již vytištěné části modelu bude nedestruktivní a bez působení fyzickou silou na model (kapička barevného laku, kapička perleťové barvy apod.). Děkujeme soutěžním týmům za usnadnění přístupu.

7) Hodnoticí kritéria

U všech výtisků bude porota hodnotit mj. věrnost s předlohou, kvalitu provedení povrchů, detailů, přesahů, přemostění, jednolitosti vrstev, extruze.