Lithoz

Hala 6


Lithoz GmbH
Mollardgasse 85a/2/64-69
1060 Vienna (Austria)
Tel.:
Email: office@lithoz.com
WWW: www.lithoz.com

Lithoz

Společnost Lithoz se specializuje na vývoj a výrobu materiálů a aditivních výrobních systémů pro 3D tisk kostních náhrad a vysoce výkonné keramiky.

Lithoz LCM 3D tisk

Implantáty vyrobené z materiálu LithaBone HA400 jsou specifické pro pacienta s definovanou geometrií pórů. Materiál je tělem vstřebáván a nahrazen novou kostí.

LithaBone HA 400 je kaše na bázi hydroxyapatitu, přirozeně se vyskytujícího minerálu, který je hlavní složkou kosti. Díky své podobnosti s anorganickými složkami kosti má HA vynikající biokompatibilitu a osteokonduktivitu.

Tyto vlastnosti vedou k řadě potenciálních aplikací jako náhrada kosti. Ve srovnání s fosforečnanem vápenatým
(LithaBone TCP 300) trvá hydroxyapatit déle, než se vstřebá do těla, ale dává tělu více času na uzdravení.

Vzorek tohoto implantátu bude k vidění na našem stánku.

Díky mezioborové spolupráci odborníků z oblasti strojírenství, procesního inženýrství a chemie se společnosti Lithoz podařilo vyvinout výrobní systém pro aditivní výrobu keramiky vhodný pro průmyslové a lékařské aplikace.

Tento systém, který byl vyvinut v Rakousku, je speciálně uzpůsoben k výrobě vysoce přesných součástí pro složité aplikace. Vyráběné komponenty splňují vysokou úroveň hustoty, stability a přesnosti, kterou vyžaduje keramický průmysl a keramický výzkum.

Společnost Lithoz nabízí zákazníkům specifická řešení spolu s odborným a specializovaným poradenstvím v rámci celého hodnotového řetězce.

Díky spolupráci s různými výzkumnými pracovišti a živé výměně zkušeností s našimi zákazníky jsme schopni neustále zlepšovat nabídku služeb a přizpůsobovat se tak, abychom splnili a překonali vysokou úroveň kvality, kterou si naši zákazníci zaslouží.