3D Aréna

Hall 6, stand 6A30

Pořadatel 3Dexpo, spolek jehož hlavním posláním je popularizace aditivní výroby